Psykiatri

Psykiatrisk konsultation

Cortexia erbjuder psykiatrisk konsultation, bedömning och behandling, för vuxna vid
förekommande psykisk ohälsa.

Migrationsrelaterad psykisk ohälsa

Cortexia (tidigare Orient Häls Rehab) har gedigen kunskap och erfarenhet vid psykisk ohälsa
relaterad till migration.
Trauma före och under migrationsprocessen, marginalisering och utanförskapet efter
migration samt förändringar i familjestruktur och roller skapar psykisk ohälsa med psykiska
symptom och psykiskt lidande.
Vår personal besitter en god kulturkompetens och erfarenhet som utgör en
subspecialiserad klinisk resurs.

Transkulturell psykiatri


Cortexia (tidigare Orient Häls Rehab) har gedigen kunskap och erfarenhet inom klinisk
transkulturell psykiatri såsom kulturkrock, integration och etablering. Även inom andra
områden relaterande till förändringen i familjestruktur och rebellerande ungdomar inklusive
våld, aggressivt beteende, missbruk och kriminella handlingar.
Kliniken har haft goda erfarenheter och kulturkompetens relaterade till insatser och
interventioner för att motverka hedersmord, fejd, etniska och sekteristiska motsättningar
och politisk polarisering mellan olika etniska och sekteristiska grupper.