Hälsokontroll

Hälsokontroll

Vår hälsokontroll bygger på att ge dig en omfattande genomgång av dina olika organsystem så att man tidigt kan finna avvikande fynd eller sjukligt tillstånd. Hälsokontrollen omfattar allt nedan inklusive blodprovtagning med ett läkarbesök där läkare går igenom samtliga resultat med dig som du då får med dig hem.

Hälsokontroll Large, vad vi testar?

EKG (Hjärta)

EKG mäter hjärtats elektriska signaler, via den kan man finna avvikelse i hjärtrytm, elektriska impulser, tecken på hjärtskada som hjärtinfarkt eller hjärtkammarförstoring med mera.

Audiogram

Hörseltest för att diagnostisera olika typer av hörselnedsättning.

BMI

Du vägs, längden mäts och uträkning av BMI sker för att tillsammans med övriga resultat sätta upp din riskprofil för ev allvarliga sjukdomar.

Lungmätning

Lungfunktionen mäter vi med PEF mätning och minispirometri.

Syntest

Synen testas för att upptäcka ev synfel som du inte känner till och som kan tex vara bidragande till huvudvärk.

Blodtryck

Blodtrycket är trycket av blodet som pumpas ut ur hjärtat in till blodkärlen. Det är en viktig mätning. Är blodtrycket förhöjt under längre period kan det leda till allvarliga konsekvenser och sjukdomar. Man kan gå med högt blodtryck utan att känna något, därför är det viktigt att kontrollera detta

Urinprov

Vi mäter blodsocker och protein i urinen som mått på diabetes eller njurskada.

Avföringsprov

Kontroll av osynligt blod i avföringen, som tidig screening för tjocktarmscancer bland annat.