FAQs - Hur gör jag för att bli provtagen?

Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till. 

Vid svåra symtom som behöver bedömas av sjukvårdspersonal ska du vända dig till ordinarie vårdkontakt eller vårdcentral.