FAQs - Hur går testerna till av panedimsk säkerhetskäl?

Provtagningarna görs i våra lokaler i syfte att leverera snabba och säkra tester som kunden är i behov av inför resan eller annan aktivitet på krav på mötesfri smittsamhet. Att begränsa spridning av pandemi inrikes och internationellt har blivit i prioritet.