FAQs - Hur säkra är provresultaten?

  • Covid-19 Ag test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra.
  • Covid-19 Ag test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt.
  • Antikroppstest med positivt eller negativt resultat. Resultat av de typer som Cortexia använder sig av har en av de högsta nivåer på sensititet och specificitet. Ett områda som utvecklas snabbt som Cortexia kontinuerligt uppdaterar sig i.