FAQs

Frequently Asked Questions

Provtagningarna görs i våra lokaler i syfte att leverera snabba och säkra tester som kunden är i behov av inför resan eller annan aktivitet på krav på mötesfri smittsamhet. Att begränsa spridning av pandemi inrikes och internationellt har blivit i prioritet.

  • Covid-19 Ag test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra.
  • Covid-19 Ag test med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt.
  • Antikroppstest med positivt eller negativt resultat. Resultat av de typer som Cortexia använder sig av har en av de högsta nivåer på sensititet och specificitet. Ett områda som utvecklas snabbt som Cortexia kontinuerligt uppdaterar sig i.

Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till. 

Vid svåra symtom som behöver bedömas av sjukvårdspersonal ska du vända dig till ordinarie vårdkontakt eller vårdcentral.

  • Covid-19 Ag test görs på våra egna lokaler i anslutning till provtagning.