Testa för Covid-19

Testa dig för Covid-19 & få reseintyg utskrivet

Kliniken erbjuder antikroppstester för Covid-19, vilket kan påvisa tecken på genomgången infektion. Vi utfärdar även Coronaintyg inför utlandsresor.

Covid-19 Ag test

Snabb Covid-19 Ag resultat inom 30-60 minuter: Kliniken utför snabb antigentest. Antigentester vid påvisning av covid-19 uppfyller folkhälsomyndighetens krav daterade 2020-11-26. Klinikens tester har specificitet på 99,9. Till skillnad från folkhäsomyndighetens nationella kriterier förför bedömning av smittfrihet vid covid-19.

Antikroppstest

Ett antikroppstest kan ge svar på om man utvecklat antikroppar efter en infektion av Covid-19. Testet är tillförlitligt, CE-märkt och finns med på Folkhälsomyndighetens lista (markerat och man kan klicka för länk) över serologiska tester för Covid-19. Genom ett litet stick i fingret tas en droppe blod som placeras på en teststicka. Testet tolkas av en läkare och du får svar inom 15 min.

Corona reseintyg inför utlandresa och utlandsstudier

Planerar du en utlandsresa inom snar framtid? Olika länder har olika förhållningsregler vid inresa och en del kräver ett intyg som visar att du har antikroppar, alternativt ett intyg som visar att du inte har en pågående covid-19 infektion. Det ligger på ditt ansvar att ta reda på om och vilket intyg du behöver för att få resa in i just det landet. Kliniken utfärdar intyg för Covid-19, besök någon av våra mottagningar eller boka en tid nedan. Våra intyg utfärdas av läkare och är på engelska. Kliniken erbjuder följande test:

Covid-19 Ag test & reseintyg– bekräftar att du ej har pågående infektion
Testet tas i svalget eller näsan.

Tidsåtgång: Svar i direkt anslutning till intagning av testet, ca 15-30 minuter. Det samma gäller inför din avresa.

Boka tid

Med tanke på rådande läge ber vi dig med förkylningssymptom eller feber att stanna hemma till dess att du varit symptomfri i 48 timmar. Därefter är du varmt välkommen att boka in en tid hos oss.