AFU

Aktivitetsförmågeutredning -AFU

Cortexia har under längre än två decennier levererat försäkringsmedicinska
utredningar på uppdrag av försäkringskassan. Sedan januari 2019 är
försäkringsmedicinska utredningen lagstadgad och standardiserad
Aktivitetsförmågeutredningen utför av ett multidisciplinärt team som består av
försäkringsmedicinskt utbildade läkare, psykolog/beteendevetare, arbetsterapeut och
fysioterapeut medverkar i utredningen.
Aktivitetsförmågeutredning AFU levereras i form av ett färdig mall som är framtagen
av försäkringskassan.

Arbetsförmågebedömning åt arbetsmarknadsenhet socialtjänsten.

Cortexia erbjuder samtliga arbetsmarknadsenheter inom socialtjänsten att utreda är
klienter som har oklar arbetsförmåga och där man misstänker psykiatrisk
/neuropsykiatrisk samt somatiska/kroppsliga bakomliggande orsaker.
Även psykosociala, arbetsmarknadsmässiga och kulturrelaterade bakomliggande
orsaker till förekomna arbetshinder kan kartläggas.
Utredningen genomförs av ett multiprofessionellt team (Försäkringsmedicinskt
utbildade läkare, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut medverkar i
utredningen).
Utlåtande där kartläggs klientens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar
kopplade till bedömning av arbetsförmåga.

Arbetsförmågeutredning åt arbetsgivare

Cortexia erbjuder arbetsgivarna att utredning av arbetstagare/anställda i samband
med förekomna arbetshinder relaterade till fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Även faktorer relaterade arbetsmiljö och individens personliga hinder som utgör ett
arbetshinder kan kartläggas.
Utredningen genomförs av ett multidisciplinärt team (Försäkringsmedicinskt
utbildade läkare, psykolog/beteendevetare, arbetsterapeut och fysioterapeut
medverkar i utredningen).
Arbetsförmågebedömningen där kartläggs klientens funktionsnedsättningar och
aktivitetsbegränsningar kopplade till bedömning av arbetsförmåga redovisas i ett
utlåtande.