CORTEXIA

Måndag-Fredag 8:30-16:30
Lördag Lördag efter ÖK
Söndag Stängd
Öppettider

Varför CORTEXIA?

Cortexia är multidisciplinär center som besitter kunskap och erfarenheter inom medicin, psykiatri, neuropsykiatri, försäkringsmedicin samt transkulturell psykiatri.

Centret har gedigen erfarenhet inom områden migration och integration. Cetret har personal med god kulturkompetens.

VÅRA TJÄNSTER

Psykiatrisk konsultation

Cortexia erbjuder psykiatrisk konsultation, bedömning och behandling, för vuxna vid förekommande psykisk ohälsa.

Migrationsrelaterad psykisk ohälsa

Cortexia (tidigare Orient Häls Rehab) har gedigen kunskap och erfarenhet vid psykisk ohälsa
relaterad till migration.
Trauma före och under migrationsprocessen, marginalisering och utanförskapet efter
migration samt förändringar i familjestruktur och roller skapar psykisk ohälsa med psykiska
symptom och psykiskt lidande.
Vår personal besätter en god kulturkompetens och erfarenhet som utgör en
subspecialiserad klinisk resurs.

Transkulturell psykiatri

Cortexia (tidigare Orient Häls Rehab) har gedigen kunskap och erfarenhet inom klinisk
transkulturell psykiatri såsom kulturkrock, integration och etablering. Även inom andra
områden relaterande till förändringen i familjestruktur och rebellerande ungdomar inklusive
våld, aggressivt beteende, missbruk och kriminella handlingar.
Kliniken har haft goda erfarenheter och kulturkompetens relaterade till insatser och
interventioner för att motverka hedersmord, fejd, etniska och sekteristiska motsättningar
och politisk polarisering mellan olika etniska och sekteristiska grupper.

Aktivitetsförmågeutredning -AFU

Cortexia har under längre än två decennier levererat försäkringsmedicinska
utredningar på uppdrag av försäkringskassan. Sedan januari 2019 är
försäkringsmedicinska utredningen lagstadgad och standardiserad
Aktivitetsförmågeutredningen utför av ett multidisciplinärt team som består av
försäkringsmedicinskt utbildade läkare, psykolog/beteendevetare, arbetsterapeut och
fysioterapeut medverkar i utredningen.
Aktivitetsförmågeutredning AFU levereras i form av ett färdig mall som är framtagen
av försäkringskassan.

 

Arbetsförmågebedömning åt arbetsmarknadsenhet socialtjänsten.

Cortexia erbjuder samtliga arbetsmarknadsenheter inom socialtjänsten att utreda är
klienter som har oklar arbetsförmåga och där man misstänker psykiatrisk
/neuropsykiatrisk samt somatiska/kroppsliga bakomliggande orsaker.
Även psykosociala, arbetsmarknadsmässiga och kulturrelaterade bakomliggande
orsaker till förekomna arbetshinder kan kartläggas.
Utredningen genomförs av ett multiprofessionellt team (Försäkringsmedicinskt
utbildade läkare, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut medverkar i
utredningen).
Utlåtande där kartläggs klientens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar
kopplade till bedömning av arbetsförmåga.

 

Arbetsförmågeutredning åt arbetsgivare

Cortexia erbjuder arbetsgivarna att utredning av arbetstagare/anställda i samband
med förekomna arbetshinder relaterade till fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Även faktorer relaterade arbetsmiljö och individens personliga hinder som utgör ett
arbetshinder kan kartläggas.
Utredningen genomförs av ett multidisciplinärt team (Försäkringsmedicinskt
utbildade läkare, psykolog/beteendevetare, arbetsterapeut och fysioterapeut
medverkar i utredningen).
Arbetsförmågebedömningen där kartläggs klientens funktionsnedsättningar och
aktivitetsbegränsningar kopplade till bedömning av arbetsförmåga redovisas i ett
utlåtande.

Neuropsykiatrisk utredning

På Cortexia genomför vi neuropsykiatriska utredningar för både barn och vuxna inom
samtliga frågeställningar inom sfären neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såväl ADHD,
Autism som begåvningsnedsättning.
Utredningen genom förs på en multidisciplinär anda där psykologer och läkare ansvarar för
utförande av utredningen och vid behov kan arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast,
sjuksköterska/undersköterska kopplas in i teamet.
Efter utredningen återkopplar man utredningen utifrån behov till remitterande vårdenhet,
närstående, skola, arbetsgivare, arbetsmarknadsenhet, habiliteringsenhet eller
socialtjänsten.
Man strävar eventuell fastställande av diagnos att planera tillämpning av insättning av
medicinering i kombination med pedagogisk och coachande åtgärder. Även psykoterapeutisk
insats individuellt eller i grupp kan vara aktuell.