CORTEXIA

Måndag-Fredag8:30-16:30
LördagLördag efter ÖK
SöndagStängd
Öppettider

Kontakt
073-6750656

Varför CORTEXIA?

Cortexia är multidisciplinär center som besitter kunskap och erfarenheter inom medicin, psykiatri, neuropsykiatri, försäkringsmedicin samt transkulturell psykiatri.

Centret har gedigen erfarenhet inom områden migration och integration. Cetret har personal med god kulturkompetens.

Relaterade länkar

VÅRA TJÄNSTER

Testa dig för Covid-19 & få reseintyg utskrivet
Stockholm stad

Covid-19 Ag test
Snabb Covid-19 Ag resultat inom 30-60 minuter: Kliniken utför snabb antigentest. Antigentester vid påvisning av covid-19 uppfyller folkhälsomyndighetens krav daterade 2020-11-26. Klinikens tester har specificitet på 99,9. Till skillnad från folkhäsomyndighetens nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

Corona reseintyg inför utlandresa och utlandsstudier
Planerar du en utlandsresa inom snar framtid? Olika länder har olika förhållningsregler vid inresa och en del kräver ett intyg som visar att du har antikroppar, alternativt ett intyg som visar att du inte har en pågående covid-19 infektion. Det ligger på ditt ansvar att ta reda på om och vilket intyg du behöver för att få resa in i just det landet. Kliniken utfärdar intyg för Covid-19….

Psykiatrisk konsultation

Cortexia erbjuder psykiatrisk konsultation, bedömning och behandling, för vuxna vid förekommande psykisk ohälsa.

Migrationsrelaterad psykisk ohälsa

Cortexia (tidigare Orient Häls Rehab) har gedigen kunskap och erfarenhet vid psykisk ohälsa
relaterad till migration.
Trauma före och under migrationsprocessen, marginalisering och utanförskapet efter
migration samt förändringar i familjestruktur och roller skapar psykisk ohälsa med psykiska
symptom och psykiskt lidande.
Vår personal besätter en god kulturkompetens och erfarenhet som utgör en
subspecialiserad klinisk resurs.

Transkulturell psykiatri

Cortexia (tidigare Orient Häls Rehab) har gedigen kunskap och erfarenhet inom klinisk
transkulturell psykiatri såsom kulturkrock, integration och etablering. Även inom andra
områden relaterande till förändringen i familjestruktur och rebellerande ungdomar inklusive
våld, aggressivt beteende, missbruk och kriminella handlingar.
Kliniken har haft goda erfarenheter och kulturkompetens relaterade till insatser och
interventioner för att motverka hedersmord, fejd, etniska och sekteristiska motsättningar
och politisk polarisering mellan olika etniska och sekteristiska grupper.

Aktivitetsförmågeutredning -AFU

Cortexia har under längre än två decennier levererat försäkringsmedicinska
utredningar på uppdrag av försäkringskassan. Sedan januari 2019 är
försäkringsmedicinska utredningen lagstadgad och standardiserad
Aktivitetsförmågeutredningen utför av ett multidisciplinärt team som består av
försäkringsmedicinskt utbildade läkare, psykolog/beteendevetare, arbetsterapeut och
fysioterapeut medverkar i utredningen.
Aktivitetsförmågeutredning AFU levereras i form av ett färdig mall som är framtagen
av försäkringskassan.

 

Arbetsförmågebedömning åt arbetsmarknadsenhet socialtjänsten.

Cortexia erbjuder samtliga arbetsmarknadsenheter inom socialtjänsten att utreda är
klienter som har oklar arbetsförmåga och där man misstänker psykiatrisk
/neuropsykiatrisk samt somatiska/kroppsliga bakomliggande orsaker.
Även psykosociala, arbetsmarknadsmässiga och kulturrelaterade bakomliggande
orsaker till förekomna arbetshinder kan kartläggas.
Utredningen genomförs av ett multiprofessionellt team (Försäkringsmedicinskt
utbildade läkare, psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut medverkar i
utredningen).
Utlåtande där kartläggs klientens funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar
kopplade till bedömning av arbetsförmåga.

 

Arbetsförmågeutredning åt arbetsgivare

Cortexia erbjuder arbetsgivarna att utredning av arbetstagare/anställda i samband
med förekomna arbetshinder relaterade till fysiska och psykiska hälsotillstånd.
Även faktorer relaterade arbetsmiljö och individens personliga hinder som utgör ett
arbetshinder kan kartläggas.
Utredningen genomförs av ett multidisciplinärt team (Försäkringsmedicinskt
utbildade läkare, psykolog/beteendevetare, arbetsterapeut och fysioterapeut
medverkar i utredningen).
Arbetsförmågebedömningen där kartläggs klientens funktionsnedsättningar och
aktivitetsbegränsningar kopplade till bedömning av arbetsförmåga redovisas i ett
utlåtande.

Neuropsykiatrisk utredning

På Cortexia genomför vi neuropsykiatriska utredningar för både barn och vuxna inom
samtliga frågeställningar inom sfären neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såväl ADHD,
Autism som begåvningsnedsättning.
Utredningen genom förs på en multidisciplinär anda där psykologer och läkare ansvarar för
utförande av utredningen och vid behov kan arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast,
sjuksköterska/undersköterska kopplas in i teamet.
Efter utredningen återkopplar man utredningen utifrån behov till remitterande vårdenhet,
närstående, skola, arbetsgivare, arbetsmarknadsenhet, habiliteringsenhet eller
socialtjänsten.
Man strävar eventuell fastställande av diagnos att planera tillämpning av insättning av
medicinering i kombination med pedagogisk och coachande åtgärder. Även psykoterapeutisk
insats individuellt eller i grupp kan vara aktuell.

Patientinformation

  • Covid-19 Ag test med positivt resultat, det vill säga att de indikerar en pågående infektion, betraktas som träffsäkra.
  • Covid-19 Agtest med negativt resultat är relativt träffsäkert om det tagits vid rätt tidpunkt.
  • Antikroppstest med positivt eller negativt resultat. Resultat av de typer som Cortexia använder sig av har en av de högsta nivåer på sensititet och specificitet. Ett områda som utvecklas snabbt som Cortexia kontinuerligt uppdaterar sig i.

Inför resan utomlands gäller olika regler och krav i olika länder inför inresan. Ni so resenär är ansvarig att uppfylla ta reda på och uppfylla krav. Vi hjälper dig met efterfrågade tester.

  • Covid-19 Ag test görs på våra egna lokaler i anslutning till provtagning.

Provtagningarna görs i våra lokaler i syfte att leverera snabba och säkra tester som kunden är i behov av inför resan eller annan aktivitet på krav på mötesfri smittsamhet. Att begränsa spridning av pandemi inrikes och internationellt har blivit i prioritet.

Den som vill ta ett prov uppmanas att besöka sin vårdcentrals webbplats för att få veta hur provtagningen går till. 

Vid svåra symtom som behöver bedömas av sjukvårdspersonal ska du vända dig till ordinarie vårdkontakt eller vårdcentral.

Hur man bokar ?

Sök bäst online

tjänst

Bli omedelbar

Utnämning

Lämna din

Respons

BOKA TID